Auteursrecht: “De tiengeboden”

Vaak zie ik mijn eigen foto’s terug via een andere site of via een ander media. Zelfs in de krant zie ik mijn eigen foto’s terug komen.
Als je er achteraan gaat dan hoor je meestal een legio aan verhalen en dergelijk. Ik kan ze wel beschrijven, maar dan ben ik nog een dag bezig.

Er is een simpele regel: De foto blijft altijd eigendom van de maker, dus de fotograaf.
(Mits, contractueel de auteursrechten worden verkocht)

Respecteer de fotograaf zijn werk, het is zijn brood! Dus voor de mensen die het niet weten.
Hieronder de tien geboden en namens alle fotografen, respecteer ze.

Dank!

Auteursrecht: “ de tien geboden”

1   Respecteer het auteursrecht op foto’s. 

2   Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken. 

3   Vertrouw niet op de mededeling van anderen.
     Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van       een foto. 

4   Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding. 

5   Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden. 

6   Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen.
Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is. 

7   Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto. 

8   Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf. 

9   Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben.
     Vraag ook hen toestemming voor gebruik. 

10  Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie. 

*bron: Nederlandse federatie auteursrecht

 

tiengeboden_auteursrecht kunt u hier nog downloaden.

Boekenlegger op de permalink.

Geef een antwoord